Sklep / Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
a MAGAZINULUI DE INTERNET SAGAMEBLE-SKLEP.PL

>

 

1. DISPOZIȚII GENERALE

.

1.1. Prezenta politică de confidențialitate a Magazinului online are un caracter informativ, ceea ce înseamnă că nu constituie o sursă de obligații pentru Beneficiarii serviciilor sau Clienții Magazinului online.

1.2. Politica de confidențialitate a Magazinului online.

1.2. Administratorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul Magazinului online este Phoenix sp. z.o.o. cu sediul social și adresa poștală: ul. Jarzębinowa 23/1, 52-200 Wrocław. KRS: 0000869268 NIP: 8961598936, REGON: 38752176200000 și adresa de e-mail: biuro@sagameble-sklep.pl - denumit în continuare "Administratorul" și fiind în același timp Furnizor de servicii al Magazinului pe Internet și Vânzător.

1.3.

1.3. Datele cu caracter personal ale Clientului și ale Clientului vor fi prelucrate în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal din 29 august 1997 (Monitorul Oficial 1997 nr. 133, poziția 883, cu modificările ulterioare) (denumită în continuare Legea privind protecția datelor cu caracter personal) și Legea privind prestarea de servicii electronice din 18 iulie 2002 (Monitorul Oficial 2002 nr. 144, poziția 1204, cu modificările ulterioare).

1.4.

1.4. Operatorul trebuie să manifeste o atenție deosebită pentru a proteja interesele persoanelor vizate și, în special, trebuie să se asigure că datele colectate de el/ea sunt prelucrate în mod legal; colectate în scopuri determinate și legitime și nu sunt supuse unei prelucrări ulterioare incompatibile cu aceste scopuri; corecte din punct de vedere material și adecvate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate; și stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă de timp nu mai lungă decât cea necesară pentru atingerea scopului prelucrării.

1.5.

1.5. Toate cuvintele, expresiile și acronimele care apar pe acest site și care încep cu majusculă (de exemplu, Vânzător, Magazin online, Serviciu electronic) trebuie înțelese în conformitate cu definițiile acestora cuprinse în Regulamentul Magazinului online, disponibil pe paginile Magazinului online.

.

 

.

2. SCOPUL ȘI DOMENIUL COLECTĂRII DE DATE ȘI AL RECEPTĂRILOR DE DATE

.

2.1. În fiecare caz, scopul, domeniul de aplicare și destinatarii datelor prelucrate de către Administrator rezultă din acțiunile întreprinse de Client sau de Client în Magazinul Online. De exemplu, dacă Clientul alege colectarea personală în locul livrării prin curier atunci când plasează o Comandă, datele sale personale vor fi prelucrate în scopul încheierii și implementării Contractului de vânzare, dar nu vor mai fi puse la dispoziția transportatorului care efectuează livrarea în numele Administratorului.

2.2.

2.2. Scopurile posibile pentru colectarea datelor cu caracter personal ale Destinatarilor Serviciilor sau ale Clienților de către Administrator:

.

.

2.2.1. încheierea și executarea unui Contract de vânzare sau a unui contract de furnizare a unui Serviciu electronic (de exemplu, Cont).

2.2.2.

2.2.2. comercializarea directă a propriilor produse sau servicii ale Administratorului.

.
.

2.3. Posibili destinatari ai datelor cu caracter personal ale Clienților Magazinului pe Internet:

2.3.

.

2.3.1. În cazul unui Client care utilizează livrarea prin poștă sau curierat în Magazinul Internet, Administratorul va pune datele cu caracter personal colectate ale Clientului la dispoziția transportatorului sau a intermediarului selectat care efectuează livrarea în numele Administratorului.

2.3.2.

2.3.2. În cazul unui Client care utilizează metoda de plată electronică sau cu cardul de credit în Magazinul Internet, Administratorul va pune la dispoziție datele cu caracter personal colectate ale Clientului unei entități selectate care gestionează plățile menționate anterior în Magazinul Internet.

2.3.3.

>2.3.3. În cazul unui Client care a fost de acord să își exprime opinia cu privire la Contractul de vânzare încheiat, Administratorul pune la dispoziția unei entități selectate care gestionează sistemul de sondaje care oferă opinii cu privire la Contractele de vânzare încheiate în Magazinul Internet datele personale colectate ale Clientului.

2.3.4.

.

2.4. Administratorul poate prelucra următoarele date cu caracter personal ale Clienților sau ale Clienților care utilizează Magazinul Internet: numele și prenumele; sexul, data nașterii, adresa de e-mail; numărul de telefon de contact; adresa de livrare (strada, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, localitatea, țara), adresa de reședință/societate/site (dacă este diferită de adresa de livrare). În cazul Destinatarilor de servicii sau al Clienților care nu sunt consumatori, Administratorul poate prelucra suplimentar denumirea societății și numărul de identificare fiscală (NIP) al Destinatarului de servicii sau al Clientului.

2.5.

2.5. Furnizarea datelor cu caracter personal menționate în paragraful de mai sus poate fi necesară pentru a încheia și a executa un Contract de vânzare sau un contract de furnizare de Servicii electronice la Magazinul online. De fiecare dată, sfera datelor necesare pentru încheierea unui acord este indicată în prealabil pe site-ul web al Magazinului Internet și în Regulamentul Magazinului Internet.

.

 

.

3. COOKIES ȘI DATE OPERAȚIONALE

.

3.1. Cookie-urile sunt mici bucăți de informații sub formă de fișiere text trimise de un server și stocate pe site-ul web al Magazinului pe Internet (de exemplu, pe hard disk-ul unui computer, laptop sau pe cardul de memorie al unui smartphone - în funcție de dispozitivul utilizat de vizitatorul Magazinului nostru pe Internet). Informații detaliate despre cookie-uri, precum și despre istoricul creării acestora pot fi găsite, printre altele, aici: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

.

3.2. Administratorul poate prelucra datele conținute în modulele cookie atunci când vizitatorii utilizează site-ul web al Magazinului de Internet în următoarele scopuri:

.
.

3.2.1. identificarea Clienților ca fiind conectați la Magazinul online și arătarea faptului că aceștia sunt conectați;

3.2.2.

3.2.2. reamintirea Produselor adăugate în coș în scopul plasării unei Comenzi;

.

3.2.3. memorarea datelor din Formularele de comandă completate, din sondaje sau din detaliile de conectare la Magazinul online;

3.2.4.

3.2.4. personalizarea conținutului paginii de internet a Magazinului online în funcție de preferințele individuale ale Clientului (de exemplu, în ceea ce privește culorile, dimensiunea fontului, aspectul paginii) și optimizarea utilizării paginilor Magazinului online;

3.2.5.

3.2.5. să realizeze statistici anonime care să prezinte modul de utilizare a paginii de internet a Magazinului Internet;

2.

.

3.3. În mod implicit, majoritatea browserelor web disponibile pe piață acceptă stocarea de cookie-uri. Fiecare are posibilitatea de a stabili condițiile de utilizare a cookie-urilor prin intermediul setărilor propriului browser. Acest lucru înseamnă că puteți, de exemplu, să restricționați parțial (de exemplu, temporar) sau să dezactivați complet posibilitatea de stocare a cookie-urilor - în acest din urmă caz, însă, acest lucru poate afecta unele dintre funcționalitățile Magazinului pe Internet (de exemplu, este posibil să nu fie posibilă urmărirea traseului comenzii prin intermediul Formularului de comandă datorită faptului că nu se pot reține Produsele din coșul de cumpărături în timpul etapelor consecutive de plasare a comenzii).

3.4.

3.4. Setările browserului dvs. cu privire la Cookie-uri sunt importante în ceea ce privește consimțământul dvs. pentru utilizarea Cookie-urilor de către Magazinul nostru online - în conformitate cu reglementările, un astfel de consimțământ poate fi exprimat și prin setările browserului dvs. În absența unui astfel de consimțământ, setările de cookie-uri ale browserului dvs. trebuie modificate în consecință.

3.5.

3.5. Informații detaliate privind modul de modificare a setărilor referitoare la cookie-uri și cum să le ștergeți singuri în cele mai populare browsere web sunt disponibile în secțiunea de ajutor a browserului dvs. web și pe următoarele pagini (trebuie doar să faceți clic pe link-ul dat):

.

3.6 Administratorul prelucrează, de asemenea, date de utilizare anonimizate legate de utilizarea Magazinului online (adresa IP, domeniu) pentru a genera statistici care să ajute la administrarea Magazinului online. Aceste date sunt agregate și anonime, adică nu conțin nicio caracteristică de identificare a persoanelor care vizitează site-ul Magazinului online. Aceste date nu sunt dezvăluite unor terțe părți.

.

 

.

4. BAZA PRELUCRĂRII DATELOR

.

4.1. Furnizarea datelor cu caracter personal de către Client sau Clientul este voluntară, deși nefurnizarea datelor cu caracter personal indicate pe site-ul Magazinului pe Internet și în Regulamentele Magazinului pe Internet necesare pentru încheierea și executarea unui Contract de vânzare sau a unui contract de furnizare de Servicii Electronice va avea ca rezultat imposibilitatea încheierii unui astfel de contract.

4.2.

4.2. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal ale Clientului sau ale Clientului este reprezentat de necesitatea de a executa contractul la care acesta este parte sau de a întreprinde acțiuni la cererea sa înainte de încheierea acestuia. În cazul prelucrării datelor în scopul comercializării directe a propriilor produse sau servicii ale Administratorului, baza unei astfel de prelucrări este (1) consimțământul prealabil al Clientului sau al Clientului sau (2) îndeplinirea scopurilor justificate din punct de vedere legal urmărite de Administrator [în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, se consideră că un scop justificat din punct de vedere legal este, în special, comercializarea directă a propriilor produse sau servicii ale Administratorului].

4.3.

4.3. În cazul prelucrării datelor în scopul exprimării opiniei Clientului cu privire la Contractul de vânzare încheiat, baza pentru o astfel de prelucrare este consimțământul Clientului sau al Clientului.

4.4.

 

.

5. DREPTUL DE CONTROL, ACCES ȘI CORECTARE A CONȚINUTULUI DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

.

5.1. Clientul sau Clientul are dreptul de a accesa și de a corecta conținutul datelor sale cu caracter personal.

5.2.

5.2. Orice persoană are dreptul de a controla prelucrarea datelor care o privesc, conținute în sistemul de arhivare a datelor Administratorului, și în special dreptul de a: solicita completarea, actualizarea, rectificarea datelor cu caracter personal, suspendarea temporară sau definitivă a prelucrării acestora sau ștergerea lor, în cazul în care acestea sunt incomplete, neactualizate, neadevărate sau au fost colectate cu încălcarea Legii sau nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate.

5.3.

5.3. În cazul în care Clientul sau Clientul și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopul comercializării directe a produselor sau serviciilor proprii ale Administratorului, consimțământul poate fi revocat în orice moment.

.

5.4. În cazul în care Administratorul intenționează să prelucreze sau prelucrează datele unui Client sau ale unui client în scopul comercializării directe a propriilor produse sau servicii ale Administratorului, persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a (1) depune o cerere scrisă și motivată de a opri prelucrarea datelor sale datorită situației sale particulare sau (2) de a se opune prelucrării datelor sale.

5.5.

5.5. Pentru a exercita drepturile menționate mai sus, operatorul poate fi contactat prin trimiterea unui mesaj corespunzător în scris sau prin e-mail la adresa operatorului indicată la începutul prezentei politici de confidențialitate.

5.4.

 

.

6. DISPOZIȚII FINALE

.

6.1. Magazinul online poate conține linkuri către alte site-uri web. Administratorul vă îndeamnă ca atunci când accesați alte site-uri, să vă familiarizați cu politica de confidențialitate stabilită acolo. Această politică de confidențialitate se aplică numai acestui Magazin online.

6.2.

6.2. Administratorul aplică măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal prelucrate, adecvate riscurilor și categoriilor de date care fac obiectul protecției și, în special, pentru a proteja datele împotriva dezvăluirii lor către persoane neautorizate, împotriva preluării lor de către o persoană neautorizată, împotriva prelucrării lor cu încălcarea reglementărilor aplicabile, precum și împotriva modificării, pierderii, deteriorării sau distrugerii lor.

6.3. Administratorul se asigură că datele cu caracter personal prelucrate sunt protejate de către o persoană autorizată.

6.3. Administratorul asigură în mod adecvat următoarele măsuri tehnice pentru a preveni obținerea și modificarea datelor cu caracter personal transmise electronic de către persoane neautorizate:

.

.

6.3.1. Securizează setul de date împotriva accesului neautorizat.

6.3.2.

6.3.2 Accesul la cont numai după furnizarea unui nume de utilizator și a unei parole individuale.

6.3.3.

6.3.3. Certificat SSL.

6.3.3. Certificat SSL.

6.3.3. Certificat SSL.

.
Favorite Meniu00,00zł