Sklep / Privatumo politika

Privatumo politika

SAGAMEBLE-SKLEP.PL INTERNETINĖS PARDAVINĖS privatumo politika

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

.

1.1 Ši internetinės parduotuvės privatumo politika yra tik informacinio pobūdžio, o tai reiškia, kad ji nėra įsipareigojimų šaltinis Paslaugų gavėjams ar internetinės parduotuvės klientams.

1.2.

1.2 Internetinėje parduotuvėje surinktų asmens duomenų valdytojas yra bendrovė Phoenix sp. z.o.o., kurios registruota buveinė ir adresas korespondencijai: ul. Jarzębinowa 23/1, 52-200 Vroclavas. KRS: 0000869268 NIP: 8961598936, REGON: 38752176200000 ir el. pašto adresas: biuro@sagameble-sklep.pl - toliau vadinama "Administratoriumi" ir kartu yra Internetinės parduotuvės paslaugų teikėja ir Pardavėja.

1.3.

1.3. Pirkėjo ir Kliento asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 1997 m. rugpjūčio 29 d. Asmens duomenų apsaugos įstatymu (Žin., 1997, Nr. 133, poz. 883 su pakeitimais) (toliau - Asmens duomenų apsaugos įstatymas) ir 2002 m. liepos 18 d. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymu (Žin., 2002, Nr. 144, poz. 1204 su pakeitimais).

1.4.

1.4 Duomenų valdytojas ypač rūpestingai saugo duomenų subjektų interesus, visų pirma užtikrina, kad jo surinkti duomenys būtų tvarkomi teisėtai; renkami konkrečiais, teisėtais tikslais ir nebūtų toliau tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; būtų iš esmės teisingi ir tinkami atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie tvarkomi; būtų saugomi tokia forma, kad būtų galima nustatyti duomenų subjektų tapatybę ne ilgiau, nei to reikia duomenų tvarkymo tikslui pasiekti.

1.5.

1.5. Visi šioje interneto svetainėje esantys žodžiai, frazės ir santrumpos, prasidedantys didžiąja raide (pvz., Pardavėjas, Internetinė parduotuvė, Elektroninė paslauga), suprantami pagal jų apibrėžtis, pateiktas Internetinės parduotuvės taisyklėse, kurias galima rasti Internetinės parduotuvės puslapiuose.

.

 

.

2. DUOMENŲ RINKIMO IR DUOMENŲ GAVIMO TIKSLAS IR APIMTIS

.

2.1 Kiekvienu atveju Administratoriaus tvarkomų duomenų tikslas, apimtis ir gavėjai atsiranda dėl Kliento ar Užsakovo veiksmų, atliekamų Internetinėje parduotuvėje. Pavyzdžiui, jei Klientas, pateikdamas Užsakymą, vietoj pristatymo per kurjerį pasirenka asmeninį atsiėmimą, jo asmens duomenys bus tvarkomi Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu, tačiau nebebus teikiami vežėjui, Administratoriaus vardu vykdančiam pristatymą.

2.2.

2.2. Galimi Administratoriaus renkamų Paslaugų gavėjų ar Klientų asmens duomenų rinkimo tikslai:

.
.

2.2.1. Pardavimo sutarties arba Elektroninės paslaugos (pvz., Paskyros) teikimo sutarties sudarymas ir vykdymas.

2.2.2.

2.2.2. tiesioginė Administratoriaus produktų ar paslaugų rinkodara.

.
.

2.3. Galimi Internetinės parduotuvės Klientų asmens duomenų gavėjai:

2.3.

.

2.3.1. Tuo atveju, kai Klientas naudojasi pašto ar kurjerių paslaugomis pristatant prekes Internetinėje parduotuvėje, Administratorius surinktus Kliento asmens duomenis pateikia pasirinktam vežėjui ar tarpininkui, atliekančiam pristatymą Administratoriaus vardu.

2.3.2.

2.3.2. Tuo atveju, kai Klientas naudojasi elektroniniu ar kreditinės kortelės mokėjimo būdu Internetinėje parduotuvėje, Administratorius suteikia galimybę susipažinti su surinktais Kliento asmens duomenimis pasirinktam subjektui, tvarkančiam minėtus mokėjimus Internetinėje parduotuvėje.

2.3.3.

2.3.3. Tuo atveju, jei Klientas sutiko pareikšti savo nuomonę apie sudarytą Pardavimo sutartį, Administratorius surinktus Kliento asmens duomenis pateikia pasirinktam subjektui, tvarkančiam apklausų, kuriose išreiškiama nuomonė apie sudarytas Pardavimo sutartis, sistemą Internetinėje parduotuvėje.

2.3.4.

.

2.4. Administratorius gali tvarkyti šiuos Internetine parduotuve besinaudojančių Klientų ar Pirkėjų asmens duomenis: vardą ir pavardę; lytį, gimimo datą, elektroninio pašto adresą; kontaktinį telefono numerį; pristatymo adresą (gatvė, namo numeris, buto numeris, pašto kodas, miestas, šalis), gyvenamosios vietos / įmonės / svetainės adresą (jei skiriasi nuo pristatymo adreso). Paslaugų gavėjų ar Klientų, kurie nėra vartotojai, atveju Administratorius gali papildomai tvarkyti Paslaugų gavėjo ar Kliento įmonės pavadinimą ir mokesčių mokėtojo kodą (NIP).

2.5.

2.5 Pirmiau esančiame punkte nurodytų asmens duomenų pateikimas gali būti būtinas siekiant sudaryti ir vykdyti Pardavimo sutartį arba Elektroninių paslaugų teikimo Elektroninėje parduotuvėje sutartį. Kiekvieną kartą duomenų, reikalingų sutarčiai sudaryti, apimtis iš anksto nurodoma Internetinės parduotuvės interneto svetainėje ir Internetinės parduotuvės taisyklėse.

.

 

.

3. KOKYBIŲ IR OPERACINIŲ DUOMENŲ APLINKA

.

3.1 Slapukai - tai serverio siunčiami nedideli tekstinių failų pavidalo informacijos vienetai, saugomi Internetinės parduotuvės svetainėje (pavyzdžiui, kompiuterio, nešiojamojo kompiuterio kietajame diske arba išmaniojo telefono atminties kortelėje - priklausomai nuo įrenginio, kurį naudoja mūsų Internetinės parduotuvės lankytojas). Išsamią informaciją apie slapukus, taip pat jų sukūrimo istoriją rasite, inter alia, čia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Administratorius gali tvarkyti slapukuose esančius duomenis, kai lankytojai naudojasi internetinės parduotuvės svetaine šiais tikslais:

.
.

3.2.1. identifikuoti Klientus kaip prisijungusius prie Internetinės parduotuvės ir parodyti, kad jie yra prisijungę;

3.2.2.

3.2.2. prisiminti į krepšelį įdėtus Produktus, kad būtų galima pateikti Užsakymą;

.

3.2.3. įsiminti duomenis iš užpildytų Užsakymo formų, apklausų ar prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenų;

3.2.4.

3.2.4. pritaikyti Internetinės parduotuvės svetainės turinį pagal individualius Kliento pageidavimus (pavyzdžiui, dėl spalvų, šrifto dydžio, puslapio išdėstymo) ir optimizuoti naudojimąsi Internetinės parduotuvės puslapiais;

3.2.5.

3.2.5. vykdyti anoniminę statistiką, pristatančią Internetinės parduotuvės svetainės naudojimo būdą;

2.

.

3.3. Pagal numatytuosius nustatymus dauguma rinkoje esančių interneto naršyklių sutinka saugoti slapukus. Kiekvienas turi galimybę nustatyti slapukų naudojimo sąlygas savo naršyklės nustatymuose. Tai reiškia, kad galite, pavyzdžiui, iš dalies apriboti (pvz., laikinai) arba visiškai išjungti slapukų saugojimo galimybę - tačiau pastaruoju atveju tai gali turėti įtakos kai kurioms internetinės parduotuvės funkcijoms (pavyzdžiui, gali būti neįmanoma sekti Užsakymo kelio per Užsakymo formą dėl to, kad nuoseklių Užsakymo pateikimo žingsnių metu nepamatysite prekių krepšelyje).

3.4.

3.4 Jūsų naršyklės nustatymai, susiję su Slapukais, yra svarbūs jūsų sutikimui, kad mūsų internetinė parduotuvė naudotųsi Slapukais - pagal teisės aktus tokį sutikimą taip pat galima išreikšti per naršyklės nustatymus. Jei tokio sutikimo nėra, reikia atitinkamai pakeisti naršyklės slapukų nustatymus.

3.5.

3.5 Išsamią informaciją apie tai, kaip pakeisti slapukų nustatymus ir kaip patiems juos ištrinti populiariausiose interneto naršyklėse, rasite savo interneto naršyklės pagalbos skiltyje ir šiuose puslapiuose (tereikia spustelėti nurodytą nuorodą):

3.6 Administratorius taip pat tvarko anoniminius naudojimo duomenis, susijusius su naudojimusi internetine parduotuve (IP adresas, domenas), kad galėtų generuoti statistinius duomenis, padedančius administruoti internetinę parduotuvę. Šie duomenys yra apibendrinti ir nuasmeninti, t. y. juose nėra jokių asmenų, besilankančių Internetinės parduotuvės svetainėje, identifikavimo požymių. Šie duomenys neatskleidžiami trečiosioms šalims.

.

 

4. DUOMENŲ Tvarkymo pagrindas

.

4.1. Kliento ar Užsakovo asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau nepateikus Internetinės parduotuvės interneto svetainėje ir Internetinės parduotuvės taisyklėse nurodytų asmens duomenų, būtinų Pirkimo-pardavimo sutarčiai ar Elektroninių paslaugų teikimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti, tokia sutartis negali būti sudaryta.

4.2.

4.2. Kliento ar Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra būtinybė įvykdyti sutartį, kurios šalimi jis yra, arba imtis veiksmų jo prašymu iki jos sudarymo. Duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, kai tvarkomi paties Administratoriaus produktai ar paslaugos, pagrindas yra (1) išankstinis Kliento ar Kliento sutikimas arba (2) teisiškai pagrįstų tikslų, kurių siekia Administratorius, įgyvendinimas (pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymo 23 straipsnio 4 dalį teisiškai pagrįstu tikslu laikoma, visų pirma, tiesioginė rinkodara, susijusi su paties Administratoriaus produktais ar paslaugomis).

4.3. Duomenų tvarkymo pagrindas yra (1) Kliento ar Kliento sutikimas arba (2) teisiškai pagrįstų tikslų, kurių siekia Administratorius, įgyvendinimas (pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymo 23 straipsnio 4 dalį teisiškai pagrįstu tikslu laikoma, visų pirma, tiesioginė rinkodara, susijusi su paties Administratoriaus produktais ar paslaugomis).

4.3. Jei duomenys tvarkomi siekiant išreikšti Kliento nuomonę apie sudarytą Pardavimo sutartį, tokio tvarkymo pagrindas yra Kliento arba Užsakovo sutikimas.

4.4.

 

.

5. TEISĖ KONTROLIUOTI, PRIEINTI IR KOREGUOTI SAVO DUOMENŲ TURINĮ

.

5.1. Klientas arba Užsakovas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenų turiniu ir jį taisyti.

5.2.

5.2 Kiekvienas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip tvarkomi su juo susiję duomenys, esantys Administratoriaus duomenų rinkinyje, ypač teisę: reikalauti papildyti, atnaujinti, ištaisyti asmens duomenis, laikinai ar visam laikui sustabdyti jų tvarkymą arba juos ištrinti, jeigu jie yra neišsamūs, pasenę, neteisingi arba surinkti pažeidžiant Įstatymą, arba nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti.

5.3.

5.3 Jei Klientas ar Užsakovas davė sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, susijusiais su paties Administratoriaus produktais ar paslaugomis, sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

.

5.4 Jei Administratorius ketina tvarkyti arba tvarko Kliento ar Kliento duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, susijusiais su paties Administratoriaus produktais ar paslaugomis, duomenų subjektas taip pat turi teisę (1) pateikti rašytinį motyvuotą prašymą sustabdyti jo duomenų tvarkymą dėl konkrečios situacijos arba (2) nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi.

5.5. Duomenų subjektas taip pat turi teisę (1) pateikti rašytinį motyvuotą prašymą sustabdyti jo duomenų tvarkymą dėl konkrečios situacijos arba (2) nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi.

5.5 Norint pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis, su Duomenų valdytoju galima susisiekti siunčiant atitinkamą pranešimą raštu arba elektroniniu paštu šios privatumo politikos pradžioje nurodytu Duomenų valdytojo adresu.

5.4.

 

6. Baigiamosios nuostatos

.

6.1 Internetinėje parduotuvėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Administratorius ragina nuėjus į kitas svetaines susipažinti su jose nustatyta privatumo politika. Ši privatumo politika taikoma tik šiai internetinei parduotuvei.

6.2.

6.2 Administratorius taiko technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrinta tvarkomų asmens duomenų apsauga, atitinkanti riziką ir duomenų, kuriems taikoma apsauga, kategorijas, visų pirma, kad duomenys būtų apsaugoti nuo jų atskleidimo neįgaliotiems asmenims, nuo jų paėmimo neįgaliotam asmeniui, nuo jų tvarkymo pažeidžiant taikytinas taisykles, taip pat nuo jų pakeitimo, praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo.

6.3.

6.3. Administratorius tinkamai užtikrina šias technines priemones, neleidžiančias neįgaliotiems asmenims gauti ir keisti elektroniniu būdu siunčiamų asmens duomenų:

.

6.3.1. Apsaugoti duomenų rinkinį nuo neteisėtos prieigos.

6.3.1. Apsaugoti duomenų rinkinį nuo neteisėtos prieigos.

6.3.2 Prisijungti prie paskyros tik suteikus individualų prisijungimo vardą ir slaptažodį.

6.3.3.

6.3.3. SSL sertifikatas.

6.3.3. SSL sertifikatas.

.
Mėgstamiausi Meniu00,00zł